Spring direct naar de hoofdnavigatie of de inhoud

Slim kiezen vraagt om inzicht in effecten

SimSmartMobility maakt effecten inzichtelijk

Slimme mobiliteit heeft de toekomst. Van slimme verkeerslichten, Smart City Driving en zelfrijdende voertuigen tot ‘mobility as a service’. Slimme mobiliteit biedt prachtige kansen om het verkeer veiliger en schoner te maken en het verkeer beter te laten doorstromen. Daarom is Nederland volop aan het pionieren. We zijn nieuwe kennis aan het opdoen. Maar wat zijn de effecten van innovatieve mobiliteitsoplossingen? Wat werkt nu echt en waarom?

Het platform SimSmartMobility biedt antwoorden op die vragen. Simulaties maken de effecten van Smart Mobility-toepassingen vooraf inzichtelijk. En dat helpt beleidsmakers, bestuurders en professionals bij het maken van onderbouwde beleidskeuzes en investeringsbeslissingen.

SimSmartMobility laat zien wat het effect van smart mobility diensten en producten is op doorstroming, bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Het platform – een soort Simcity voor Smart Mobility – sluit aan op simulatiemodellen die zijn gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek naar rij- en reisgedrag.

“SimSmartMobility helpt bestuurders en beleidsmakers bij het maken van goed onderbouwde beleidskeuzes en investeringsbeslissingen.”

Marja van Strien
programmadirecteur Connecting Mobility

Uniek simulatieplatform

SimSmartMobility laat de gebruiker experimenteren met alle mogelijke verschijningsvormen van slimme mobiliteit. Van slimme verkeerslichten, via in-car snelheidsadvies, tot en met zelfrijdende auto’s. De ontwikkeling van het simulatieplatform verloopt gefaseerd waarbij telkens meer functionaliteit wordt toegevoegd. Uiteindelijk biedt het platform de gebruiker de mogelijkheid een pakket van slimme toepassingen samen te stellen en de effecten ervan integraal te laten berekenen en presenteren.

“Met de simulatietool kunnen we heel veel verschillende variaties in de toepassing van maatregelen en diensten doorrekenen en vertalen naar concrete verkeerseffecten.”

Leo Kusters
managing director Leefomgeving bij TNO

Basis voor goed onderbouwde keuzes

In Nederland werken overheden, marktpartijen en kennisinstellingen aan de uitrol en ontwikkeling van slimme mobiliteitstoepassingen. Om slim te kunnen investeren is een groter inzicht in de effecten van slimme mobiliteit cruciaal. SimSmartMobility biedt een basis voor handelingsperspectief. Bijvoorbeeld voor overheden die nu geen compleet beeld hebben van wat slimme mobiliteit voor hun regio kan betekenen. Kunnen smart mobility toepassingen wel of niet als volwaardig alternatief dienen voor de aanleg van nieuwe infrastructuur? En wat is de impact van innovatieve diensten op het gebruik van nieuwe infrastructuur? SimSmartMobility helpt bij het maken van goed onderbouwde keuzes door de mogelijke effecten van slimme mobiliteitsdiensten inzichtelijk te maken.

Geeft inzicht in effecten op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid

Biedt overheden en marktpartijen handelingsperspectief

Helpt bij maken van keuzes en stellen van prioriteiten op basis van verwachte effecten

Versnelt realisatie en ontwikkeling van innovatieve Smart Mobility diensten

Zet Nederland op de kaart als hét testlab voor slimme mobiliteit: Smart Mobility Delta

“SimSmartMobility is gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek naar rij- en reisgedrag. De tool is een fantastische stap voorwaarts en uniek in de wereld.”

Hans van Lint
TU Delft hoogleraar verkeerssimulatie en dataverwerking

Samenwerken aan innovatie

Simulatie stelt alle betrokken partijen in staat eerder, sneller en meer te leren over de effecten van Smart Mobility-diensten en -oplossingen. TNO en TU Delft hebben veel expertise in huis op het gebied van simulatie van verkeersstromen. Samen met Connecting Mobility zetten zij de schouders onder het ontwikkelen van SimSmartMobility dat als open platform fungeert. Die ontwikkeling krijgt vorm in samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen en overheden. Nationaal en internationaal. Steeds meer partijen sluiten zich aan en leveren een bijdrage aan het ontwikkelen van kennis en inzicht.

De eerste SimSmartMobility-demonstraties worden gegeven in het Innovatielab, onderdeel van de Innovatiecentrale in Helmond; een kraamkamer voor Smart Mobility. Waar overheden, marktpartijen en kennisinstellingen gezamenlijk leren, experimenteren, en innoveren en elkaar inspireren.

SimSmartMobility is een initiatief van:

© SimSmartMobility 2017